Verkeersinzicht

Test je kennis

Op deze pagina kun je je verkeersinizicht toetsen om te kijken hoe het met je theorie staat. Een goede theoretische achtergrond is belangrijk om het praktijk examen af te leggen.

Hieronder zie je een aantal borden. Wanneer je denkt te weten wat het bord betekent, kun je met je muis over de afbeelding gaan om de uitleg te bekijken.

Verkeersinzicht
Vaak smalle of bochtige weg. Soms veel geparkeerde auto's. In verblijfsgebieden om geluidsoverlast tegen te gaan.
Meestal parrellelweg aanwezig. Geplaatst om langzaam rijdende voertuigen te weren. Let op overstekende langzame voertuigen. Op de kruispunten kan zand, modder liggen als gevolg van gebruik door landbouwvoertuigen.
Houd rekening met afremmend verkeer door eventueel gevaarlijke verkeerssituaties.
Verblijfsgebied. De zone begint en eindigt altijd buiten de bebouwde kom.
Op de kruisende weg is inhalen toegestaan. Houd hier rekening mee.
Het bord is geplaatst voor uw veiligheid en die van anderen. Bestuurders die bekend zijn met de situatie zullen veelal sneller rijden.
Verblijfsgebied. In deze zones komen geen voorrangsborden voor. De zone begint en eindigt meestal binnen de bebouwde kom. Als er een duidelijke verblijfsfunctie is buiten de bebouwde kom kan dit worden aangegeven met het zone 30 bord. (bv. touristisch gebied met veel fietsers en voetgangers).
Binnen de bebouwde kom staat dit bord vóór het kruispunt. Buiten de bebouwde kom staat het na het kruispunt. Recht op voorrang is niet hetzelfde als voorang krijgen. Dus bij kruispunten bijzondere voorzichtigheid betrachten.
Voorzichtig naderen omdat onder andere op de kruisende weg inhalen is toegestaan. Houd hier rekening mee.
Geplaatst op ventweg. Let op tegenliggers.
Vaak smalle wegen waarin een parkeerverbod (linker- of rechterzijde geldt). Hierop mag u niet keren of achteruit rijden.
Vaak bij verblijfsgebieden. Denk aan bijvoorbeeld speelgelegenheden.
Aan bestuurders die een van deze borden voorbij rijden dient voorrang te worden verleend. Deze borden staan altijd vóór het kruispunt. Ze gelden alleen voor het eerstvolgende kruispunt. Niet inhalen blijft veiliger.
Houd rekening met filevorming. De cijfers geven een maximumsnelheid aan en kunnen elk moment aangepast worden.
Let op! Voorrang verandert.