Verblijfsgebied. In deze zones komen geen voorrangsborden voor. De zone begint en eindigt meestal binnen de bebouwde kom.
Als er een duidelijke verblijfsfunctie is buiten de bebouwde kom kan dit worden aangegeven met het zone 30 bord.
(bv. touristisch gebied met veel fietsers en voetgangers).