Verblijfsgebied. De zone begint en eindigt altijd buiten de bebouwde kom.