Binnen de bebouwde kom staat dit bord vóór het kruispunt. Buiten de bebouwde kom staat het na het kruispunt.
Recht op voorrang is niet hetzelfde als voorang krijgen. Dus bij kruispunten bijzondere voorzichtigheid betrachten.