Aan bestuurders die een van deze borden voorbij rijden dient voorrang te worden verleend.
Deze borden staan altijd vóór het kruispunt. Ze gelden alleen voor het eerstvolgende kruispunt.
Niet inhalen blijft veiliger.