Vaak smalle wegen waarin een parkeerverbod (linker- of rechterzijde geldt). Hierop mag u niet keren of achteruit rijden.